Έγκριση της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027. Σύνοψη

Η Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (ΕΣΕΕ) 2021-2027 εγκρίθηκε από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη (Απόφαση 66021 – 29.06.2022) ύστερα από θετική εισήγηση του Συμβουλίου Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης. Το Συμβούλιο συνεδρίασε υπό την προεδρία του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ στις 28 Ιουνίου 2022. Ακολουθεί σύνδεσμος με το πλήρες κείμενο της Εθνικής Στρατηγικής…