Φόρμα Υποβολής Ιδεών για Νεοφυή Επιχειρηματικότητα

προς διαβούλευση στο πλαίσιο Επιχειρηματικής Ανακάλυψης

Η διαδικασία Yποβολής ιδεών: Ολοκληρώθηκε

Σχετικά με τη φόρμα υποβολής:

  • Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο (φόρμα υποβολής) συμπληρώνεται μία φορά για κάθε πρόταση/ιδέα με σκοπό τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων
  • Η διαδικασία αποτύπωσης δεν αποτελεί αντικείμενο αξιολόγησης επενδυτικής πρότασης ή της ιδέας και σε καμία περίπτωση δεν είναι δεσμευτικό προς το φορέα
  • Από τη σχετική διαδικασία θα προκύψουν τα πεδία εξειδίκευσης τα οποία θα ληφθούν υπόψη από τις αρμόδιες υπηρεσίες σε μελλοντική προκήρυξη.
  • Τα στοιχεία σας θα διατηρηθούν και θα επεξεργαστούν από την Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Κρήτης διασφαλίζοντας θέματα απορρήτου και εχεμύθειας. Επίσης τα προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν μόνο για το σκοπό της επικοινωνίας μαζί σας για την κάλυψη αναγκών διενέργειας της διαβούλευσης στο τομέα της Γνώσης