Στοιχεία Επικοινωνίας RIS3Crete

Συντονίστρια RIS3Crete: κα Δασκαλάκη Χρυσή
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2813.410143

Αναπλ. Συντονίστρια RIS3Crete: κα Κατίκα Φωτεινή
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2813.410142,139

Συνεπικουρία: Δρ Ελένη Χατζηγιάννη
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2813.410110

E-mail:  ris3 [@] crete.gov.gr

Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Περιφέρεια Κρήτης

E-mails Τομέων Προτεραιότητας RIS3Crete

Τεχνικά Θέματα, Περιεχόμενο Δικτυακού Τόπου

Σταύρος Καουκάκης:   kaukakis [@] crete.gov.gr

Αποστολή Μηνύματος

captcha