(Το περιεχόμενο ανανεώνεται συνεχώς)

Έχετε Ερωτήσεις; Παρακαλώ συμπληρώστε τη Φόρμα για την Υποβολή Νέου Ερωτήματος

Μια επιχείρηση μπορεί να υποβάλλει περισσότερες απο μια προτάσεις;

Οι φορείς μπορούν να καταθέσουν παραπάνω από μια προτάσεις σε διαφορετικές δράσεις του προγράμματος (πχ μια στα πιλοτικά και μια στις συμπράξεις και μετά μια στις ενισχύσεις). Σε αυτή την φάση που απλά συζητάμε ιδέες είναι προφανές ότι μπορούν να καταθέσουν παραπάνω προτάσεις.

Μια επιχείρηση που θα επιχορηγηθεί για μια επένδυση σε κάποιο τομέα, μπορεί να υποβάλει αργότερα πρόταση σε διαφορετικό τομέα;

Ναι, Είναι εφικτό να καταθέσει ξανά πρόταση σε διαφορετικό τομέα

Μια πρόταση μπορεί να έχει στοιχεία και από τον τομέα των υδάτων και από τον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας;

Σε αυτή την φάση (προετοιμασία διαβούλευσης) συγκεντρώνουμε προτάσεις ανεξάρτητα που εντάσσονται (Νερό ή ενέργεια). Όμως η κάθε πρόταση ανεξάρτητα από τα επιμέρους στοιχεία θα κατατεθεί τελικά στον ένα ή στον άλλο τομέα ανάλογα με την προκήρυξη.

captcha