Τα στοιχεία που υποβάλλονται αναφορικά με την πρότασή σας και τα χαρακτηριστικά της σε καμία περίπτωση δε δημοσιοποιούνται. Το μόνο χαρακτηριστικό που πιθανό να δημοσιοποιηθεί είναι ο γενικός τίτλος της πρότασης

Tελική προθεσμία υποβολής προτάσεων 1ου Κύκλου: Παρασκευή, 3 Μαρτίου 2017

Η διαδικασία υποβολής προτάσεων και ιδεών για τη 2η Διαβούλευση Ολοκληρώθηκε