Τα στοιχεία που υποβάλλονται αναφορικά με την πρότασή σας και τα χαρακτηριστικά της σε καμία περίπτωση δε δημοσιοποιούνται. Το μόνο χαρακτηριστικό που πιθανό να δημοσιοποιηθεί είναι ο γενικός τίτλος της πρότασης

Tελική προθεσμία υποβολής προτάσεων για την Πρώτη Διαβούλευση: Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2017

Η διαδικασία υποβολής προτάσεων και ιδεών για τη Διαβούλευση του Πρώτου Κύκλου, Ολοκληρώθηκε