Περιεχόμενο Σύντομα Διαθέσιμο

Στοιχεία Επικοινωνίας Αγροδιατροφικού Τομέα

Κωνσταντίνος Φωτάκης (Συντονιστής)
αν. Προϊστ. Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2810309301

Ευγενία Στυλιανού (Αναπλ. Συντονίστρια)
Στέλεχος Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2810309235

Ε-mail Τομέα : ris3agr [@] crete.gov.gr