Σε συνέχεια της υποβολής της ιδέας σας για δημιουργία νεοφυούς επιχείρησης, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα αυτό-αξιολόγησης
έως την Κυριακή, 25-11-2018.

Σκοπός της συγκεκριμένης διαδικασίας είναι αφενός να συλλέξουμε χρήσιμες πληροφορίες αναφορικά με τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες σας για την υλοποίηση της ιδέας σας και αφετέρου να προετοιμάσουμε την ολοκλήρωση της διαβούλευσης που προγραμματίζεται  μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου 2018 και στην οποία θα κληθείτε να συμμετέχετε.

H Διαδικασία Ολοκληρώθηκε