Συμπληρώστε τη φόρμα έως: Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2017 στις 9.00πμ

Ημερομηνία Διαβούλευσης: Τρίτη, 3 Οκτωβρίου 2017 (στο Ηράκλειο)

Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα, μία φορά για κάθε μία από τις προτάσεις σας.

Παρακαλούμε όπως απαντήσετε με το πολύ 200 λέξεις στο κάθε πεδίο