Περιεχόμενο Σύντομα Διαθέσιμο

Στοιχεία Επικοινωνίας Τομέα της Γνώσης

Αικατερίνη Ρουσάκη (Συντονίστρια)
Αναπλ. Προϊσταμένη Τμ. Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης,
Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2813410171

Αικατερίνη Βλασάκη (Αναπλ. Συντονίστρια)
Στέλεχος Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής  Λειτουργίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2813400350

Ε-mail Τομέα : ris3kno [@] crete.gov.gr